fbpx
משלימים | בריאות אלטרנטיבית

Tag - טיפול טבעי

משלימים » טיפול טבעי

טיפול טבעי לפי אסכולות שונות ברפואה האלטרנטיבית מתמקד בגישה ההוליסטית.
כלומר, כשמטפלים במחלה, מטפלים באדם כולו ולא מתמקדים בסימפטום הספציפי של המחלה.
כמו כן, הגישה ההוליסטית שואפת לרפא בעזרת הסביבה הטבעית של האדם.
לכן, באסכולות שונות ברפואה האלטרנטיבית נעשה שימוש במוצרים מן הטבע.
כמו כן, שימוש בטבע כמרפא.

כיום, קיים ידע רב שרק הולך ומתרחב על עולם הטיפול האלטרנטיבי הוליסטי.
ידע זה יכול לתת לנו מענה מלא לרוב המחלות ואי הסדרים הנפוצים בקרב בני האדם.
כמו כן, ידע זה מכיל מידע מגוון על מחלות ועל דרכי הטיפול בהן באופן הוליסטי וטבעי.
כך לאדם יש אפשרויות טיפול רבות לכל מחלה או אי נוחות ממנה הוא סובל.

כיום קיים ידע עשיר לגבי צמחי מרפא מכל קצוות תבל ויותר ויותר נעשה שימוש בהם למטרת טיפול, כמו פורמולות, מרקחות ועוד.
לרוב צמחי מרפא יהיו חלק בלתי נפרד ממערך הטיפולי, אם בזמן חולי על מנת להחזיר את הגוף לאיזון, או במצב בריאות על מנת לתמוך בגוף על מנת שיוכל לשמר את הבריאות והחוסן הטבעי.