fbpx
משלימים | בריאות אלטרנטיבית

נושאים:טיפול טבעי

טיפול טבעי והוליסטי הוא חלק בלתי נפרד ממערך טיפולים ברפואה האלטרנטיבית.

בכלליות ברפואה האלטרנטיבית ההתייחסות לטיפול הוליסטי מתבסס על ההנחה כי

על פני השטח נראה לפעמים כי המחלה היא חיצונית,
אך חשוב לזכור כי יש לטפל גם בפנים הגוף

על כן, טיפולים לרוב ברפואה האלטרנטיבית יתמקדו בכמה רמות במקביל:

  • טיפול בפנים הגוף שבדרך כלל יתבסס על תזונה נכונה וצמחי מרפא מתאימים.
  • טיפול חיצוני בגוף אם יש צורך בעזרת מוצרים רקוחים מן הטבע.
    כמובן, טיפול בנפש ובתודעה בעזרת טכניקות שונות כמו NLP, יוגה, פסיכולוגיה ועוד.

כמו כן, בכל אחת מרמות הטיפול ככל שיותר תינתן לגוף תמיכה ועזרה כך הטיפול יצלח יותר.

על כן, יתמקד טיפול טבעי והוליסטי במטרה

להחזיר את האדם וגופו למצב של איזון בריא

בעמוד זה ניתן למצוא מגוון טיפולים טבעיים למחלות המתמקדים בטיפול טבעי והוליסטי בגוף.
בכל מאמר ניתן למצוא מידע על טיפול במחלה מסוימת כמו: 

  • מערך טיפול במחלה
  • פתרונות טיפול במחלה- טיפול פנימי
  • פתרונות טיפול במחלה- טיפול חיצוני
  • פתרונות כללים טיפול במחלה
  • ועוד…