fbpx
משלימים | בריאות אלטרנטיבית

Tag - הפרעות שינה

משלימים » הפרעות שינה

הפרעות שינה עשויות לנבוע מהפרעת שינה ראשונית, כגון הפרעות שינה חסימתיות (OSA), תנועות איברים תקופתיים במהלך השינה (PLMS) ותסמונת רגליים חסרות מנוח (RLS).
כמו כן, הפרעות בשינה עשויות להיות משניות למחלות רפואיות, נפשיות גורמים פסיכו-סוציאליים ועוד.

הפרעות שינה כרוניות מגדילות את הסבירות לירידה בשינה בשעות היום (EDS) העלולה לגרום לפגיעה בזיכרון.
כמו כן, הפרעות בשינה מגדילות את הסיכוי לשינויים בקשיי הקשב והלמידה.

כלומר, יש להפרעות בשינה יכולת לשנות את איכות החיים של הפרט.

חשוב להבין כי שינה היא התנהגות פיזיולוגית מורכבת, ומהווה צורך הכרחי לתפקודו הגופני והקוגניטיבי התקין של האדם.

מעניין לדעת כי ההגדרה המדעית של שינה מתרכזת אפוא בשינויים בפעילות החשמלית של המוח, ולאו דווקא במישור ההתנהגותי.

מבחינת הפרעות בשינה ושינה לא מספקת מבחינת משך ואיכות, נמצא קשר לתפקוד קוגניטיבי לקוי בקרב ילדים עם מגוון רחב של מוגבלויות ומצבים רפואיים.
כמו כן, שינה מספקת נמצאה קשורה להישגים לימודיים מיטביים של ילדים עם קשיים בלמידה.

כלומר, איכות שינה הינה בעלת השפעה רבה על אורח החיים, על הפן הגופני, הנפשי והרוחני.