fbpx
משלימים | בריאות אלטרנטיבית

Tag - הוליזם

משלימים » הוליזם

הוליזם הוא מונח פילוסופי, תרגום המילה מיוונית הוא שלם, כולל.
המילה הוליזם הוגדה על ידי יאן סמאטס, על מנת להסביר את התופעה כי השלם הוא יותר מסך חלקיו.

תורות הרפואה שנכללות תחת המונח רפואה אלטרנטיבית מתבססות בעיקר על התפיסה ההוליסטית.
כלומר, לפי התפיסה ההוליסטית מסתכלים על חולי אצל אדם לא בהתמקדות בסימפטום המחלה אלא בהתייחסות לסימפטום בתור קצה הקרחון של פתולוגיה עמוקה יותר של אי איזון שכוללת את כל האדם- גוף, נפש ותודעה.

כמו כן, הגישה ההוליסטית שואפת לרפא בעזרת הסביבה הטבעית של האדם.
כלומר שימוש במוצרים מן הטבע וגם שימוש בטבע כמרפא.

אלה הם גם שני ההבדלים העיקריים בין גישת הרפואה האלטרנטיבית לבין גישת הרפואה הקונבנציונלית מודרנית.

כפועל יוצא, דרכי הטיפול גם יהיו לרוב שונות בין שתי גישות הרפואה.

ניתן לראות איך המונח הוליזם משתקף בדרכי הטיפול בסוגים שונים של רפואה אלטרנטיבית:

  • בשלב האבחון לכל מחלה יש פתולוגיה שונה, לכן אין אותה מחלה ויש צורך להתייחס לסימפטומים המופיעים אצל האדם ואיך המחלה משפיעה על הגוף כולו.
  • בדרך הטיפול כשמטפלים במחלה, מתרכזת בטיפול באדם כולו ולא מתמקדים במחלה הספציפית.

המטרה היא להחזיר את האדם וגופו למצב איזון

באסכולות הרפואה האלטרנטיבית יש חשיבות, דבר ראשון להבין מה הסיבה למחלה, כלומר שורש המחלה ורק לאחר מכן להתאים טיפול הוליסטי הכולל את כל הרמות הרלוונטיות על מנת להחזיר את הגוף למצב מאוזן ובריא.
על מנת להבין את שורש המחלה או אי הסדרים באופן הוליסטי, תמיד מומלץ להתייעץ עם מטפל ואפילו עם כמה מטפלים או אנשי מקצוע.