fbpx
משלימים | בריאות אלטרנטיבית

Tag - איכות שינה

משלימים » איכות שינה

איכות שינה מתרכזת מבחינת ההגדרה המדעית בשינויים בפעילות החשמלית של המוח, ולאו דווקא במישור ההתנהגותי.

ישנם מספר שלבים לשינה, שניתן לאפיין אותם בין השאר לפי פעילות מוחית מגוונת, שלבים אלה חוזרים במחזורים של תשעים דקות.

על כן, לא תמיד איכות שינה נקבעת על פי אורך או עומק השינה כפי שלעתים נהוג לחשוב.

חשוב להבין כי שינה היא התנהגות פיזיולוגית מורכבת, ומהווה צורך הכרחי לתפקודו הגופני והקוגניטיבי התקין של האדם.

על מנת שאדם בוגר יתפקד בצורה מיטבית יש צורך בשמונה שעות שינה בלילה.
בנוסף, לא ניתן להחליף שנת יום בשנת לילה.
כמו כן, האדם לא יכול להסתגל לחוסר בשינה.
כל אלה יכולים לגרור בעיות והפרעות בשינה.

מעבר לכך, חשוב לדעת כי הפרעות שינה כרוניות מגדילות את הסבירות לירידה בשינה בשעות היום (EDS) העלולה לגרום לפגיעה בזיכרון.
כמו גם, שינויים בקשיי הקשב והלמידה, שלכל אחד מהם יש יכולת לשנות את איכות החיים של הפרט.

כלומר, איכות שינה הינה בעלת השפעה רבה על אורח החיים, על הפן הגופני, הנפשי והרוחני.