fbpx
משלימים | בריאות אלטרנטיבית

נושאים:תזונה עונתית

משלימים » תזונה ואוכל » תזונה עונתית

תזונה עונתית היא תזונה המתייחסת לעונות השנה ומתבססת על חומרי גלם הזמינים בעונה.

חשיבותה של תזונה לפי עונות השנה מוזכרת רבות לאורך ההיסטוריה האנושית, וזאת דרך הקולינריה העממית וגם דרך הרפואה המסורתית.
ברפואות המסורתיות הודגש רבות כמה חשוב לצרוך מזונות בעונתם וכמה חשוב להימנע ממזונות שלא בעונתם.
כמו כן ניתן לראות בחברות שונות כמה חשיבות יש לעונות השנה ומוצרי הגלם שהעונה מספקת, על התרבות הקולינרית של אותו אזור גאוגרפי.

החשיבות הרבה שבני האדם הקדישו לתזונה עונתית יכולה להיות די ברורה.
לפני העידן התעשייתי והטכנולוגי בני האדם היו כפופים יותר לכוחות הטבע, ולכן היה להם את הצורך להתאים את עצמם יותר להשפעות הטבע ולמזונות שהוא סיפק בכל עונה ועונה.
זאת בניגוד למה שנהוג כיום בחברה האנושית, כאשר הניסיון הוא להתאים את הטבע לנוחיותו של האדם.

אך ישנה סיבה נוספת לחשיבותה של תזונה עונתית בחיי האדם.
כאשר האדם אוכל מזונות לפי עונתם הוא נכנס לסנכרון עם הטבע.
בהיותנו חלק בלתי נפרד מהטבע, ומהמערך הכללי של כדור הארץ, חשוב מאוד לאדם לפעול בסנכרון והתאמה עם כוחות הטבע הסובבים אותו.
כאשר אנו פועלים למען סנכרון זה אנחנו נעשים מודעים יותר לסביבתנו ולהווייתנו, דבר שכל כך חשוב לבריאותנו ברמה הגופנית, הנפשית והתודעתית.
כמובן שהטבע יודע לספק לאדם בדיוק את כל מה שנחוץ לו בכל רגע ורגע. כלומר, מה שגדל באותו הרגע ונמצא מסביב לאדם בצורתו הטבעית, כנראה שגם הכי יטיב עמו.

תזונה עונתית – לאכול לפי עונות הלכה למעשה

אז מה זה אומר לאכול לפי עונות?
נכון שכיום קשה לדעת מה הם המזונות העונתיים, כי בסופר יש הכול מהכול וכל השנה.
אך בכל זאת חשוב לדעת מה גדל בכל עונה ובמה כדאי להתרכז בקנייה.
בנוסף כשמדברים על תזונה עונתית, לא מדובר רק במזונות שגדלים באותה התקופה.
אלא מזונות שהאיכויות שלהם מטיבים עמנו בתקופה הרלוונטית.
לדוגמה, לאכול מזונות שהאיכות הדומיננטית שלהם היא חימום דווקא בחורף (העונה הקרה), כשיש צורך בחימום, ולהימנע ממזונות אלה בקיץ, כשגם כך חם.

איך יודעים מה התזונה הנכונה לעונה?

כמובן שהאחריות היא עלינו, אך כיום יש שפע של מקורת מידע נהדרים כמו, ספרות אינטרנט או אנשים שתזונה היא עיסוקם.
חשוב להקדיש קצת זמן ואנרגיה על מנת לקבל ידע חשוב זה שכל כך יכול לתמוך בבריאותנו.

בעמוד זה ניתן למצוא הסבר על התזונה המומלצת לכל עונה ועונה,
כמו כן, עקרונות מנחים לשמירה על בריאות לפי עונות השנה.